Havsörn PDF Skriv ut Skicka sidan

VOF:s havsörnsprojekt

1985 startades projekt-havsörn inom VOF. Projektet ingår som ett delprojekt i Projekt Havsörn som drivs av Svenska Naturskyddsföreningen. 

Syftet med projektet var att med olika skyddsåtgärder ge havsörnen en bättre möjlighet att återetablera sig i Västerbotten. 

Under 1900-talets början häckade havsörn på ett flertal lokaler i Västerbotten, främst i kustregionen. På grund av förföljelse och miljögifter försvann havsörnen under 1950 och -60-talen som en regelbunden häckfågel. Under de följande två årtiondena var havsörnen endast en tillfällig häckfågel i Västerbotten. 

Från och med 1990 häckar havsörnen åter kontinuerligt i Västerbotten. År 2002 med hela nio par. 

VOF:s havsörnsprojekt arbetar bland annat: 
- med stödutfodring under vinterhalvåret (tillsammans med kungsörnsprojektet). För att kunna erbjuda giftfri föda samt öka överlevnaden hos ungfåglarna. I samband med utfodringsverksamheten sker även avläsning av ringmärkta havsörnar. Under 2001 gjordes observationer under 260 dagar och antalet observationstimmar var 450. Under 16 års verksamhet har ringnummeravläsningar gjorts på 140 havsörnar, främst svenska och finska örnar men även örnar från Estland, Ryska Kolahalvön och Norge. 

-med biotopinventering samt biotopskydd genom samråd med myndigheter och markägare. I vissa fall gynnas örn-etableringar med byggnation av konstgjorda bon. 

-med uppföljning av häckningsresultat. Ringmärkning av boungar är en viktig del i arbetet. Framtill 2002 har totalt 58 ungar ringmärkts med färgringar. 

Inom projektet finns ett tiotal aktiva. Projektet stöds av Länsstyrelsen i Västerbottens län samt av Svenska naturskyddsföreningen.

Källa:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Årsrapport för 2014 finns här