Epilog PDF Skriv ut Skicka sidan

Nybyggnad av järnväg värderades högre än lagstadgat naturskydd (Natura 2000). Så högt att Banverkets påstående om att det saknades alternativ stoppade allt kritiskt tänkande. De svenska myndigheterna och rättsväsendet struntade därmed i sina internationella åtaganden. Man ödelade de skandinaviska taigasädgässens bästa rastplats i Norrland med en järnväg trots att det fanns alternativ. Nu blir det upp till bevis för Banverket och andra som påstått att Natura 2000-området ska bli bättre efter bygget. Dessa filmer visar i alla fall hur det såg ut före: Nattplatsen på Västerfjärden, ca 500 m från banvallen (med beräkande 20 godståg/natt):

 

IMG 0308

Högt havsvattenstånd märks direkt i Västerfjärden och strandängarna (16.12 2006). I bakgrunden passerar idag Botniabanan.


 

IMG 0309

Degernäsbäcken fullständigt överfull vid sitt utlpopp i Rinneln (16.12 2006)