PDF Skriv ut Skicka sidan

Vindkraft
VOF:s policy är att som förening är VOF neutral till vindkraft som energikälla. För övrigt skriver VOF under på SOF:s vindkraftspolicy

Här kommer VOF inom kort att presentera några generella synpunkter gällande hur man bör genomföra MKB:er för vindkraft och 3G-master för att säkerställa att fågelfaunan inte tar skada. 

I grova drag vill vi att man: 

1) utreder alternativa placeringar 

2) tar kontakt med VOF och samråder i ett tidigt skede. 

3) genomför ordentliga studier av fågellivet, både avseende häckande och flyttande fåglar. 


Länkar om vindkraft och fåglar 

Prel rapport (januari 2008) från det välkända Altamont-passet där många rovfåglar, inkl >2000 kungsörnar dödats av de ca 4500 vindkraftverken.

Vindkraft och faunakonflikter – att identifiera och lösa problem (Jan Sundberg - SOF och Uppsala Univ. 2000)

Birds and windfarms - Critical analysis of 4 reports on bird mortality at windfarm sites (av Mark Duchamp Wildlife advocate 26/12/2003)

Birds and windfarms – Bird and Bat Behavior at windfarm sites (av Mark Duchamp Wildlife advocate 14/12/2003)

Birds and windfarms - Bird Genocide at windfarm sites (av Mark Duchamp Wildlife advocate 08/12/2003) 


The negative effects of windfarms: links to papers published by "Iberica 2000 Team" 27/12/2003

Sammanställning av fågelkollisioner med vindsnurror av Darryl Mueller, USA (1995)

Vindkraften minskar inte växthuseffektern (av Mark Duchamp)

Havsbaserade verk
Avian Issues and Potential Impacts Associated With Wind Power. Long Island, New York 2001

Artikel i Göteborgsposten om en studie i Kalmarsund som visar på minimal påverkan
3G-master


I frågan om VOFs ställning till 3G-master hänvisar vi till VOFs yttranden gällande en mast invid Västerfjärden, på Obbolahalvön (se HÄR). 

Länkar om master och fåglar

Towerkill.com (USA) - om höga masters effekt på djurlivet

Ärenden rörande Vindkraftsfrågor
Kontakta Maud Sjöberg, Istidsgatan 31, 906 55 Umeå. 
email