UFF - Verksamhetsberättelse 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan

Umeå FågelFörening (UFF) – Verksamhetsberättelse 2013.

 

Då föreningen under de senaste åren till stor del endast existerat på papper, har 2013 års styrelsearbete präglats av att försöka få föreningen tillbaka på fötter igen och kan sammanfattas som ett trevande år med framtiden i fokus.

Styrelsearbetet har i huvudsak inneburit diskussioner kring hur föreningen skall arbeta och verka, samt framtaganden av rutiner för ett fungerande styrelsearbete och därmed förhoppningsvis en på långsikt fungerande verksamhet.

Under våren genomfördes en studiecirkel för nybörjare med 10 st deltagare. Även ett aktivitetsprogram för hösten bestående av 5 aktivitetspunkter antogs. Av olika försvårande omständigheter så kom endast 3 aktiviteter att bli av; en exkursion till Brånsjön i september, en cykelexkursion i stadsmiljön i oktober, samt en glöggkväll med bildvisning i december. Deltagarantalet var tyvärr väldigt lågt vid de två förstnämnda exkursionerna, 2 respektive 7 deltagare. Glöggkvällen blev däremot en succé med över 20-talet deltagare. Under hösten har även ett aktivitetsprogram för våren 2014 arbetats fram och vi ser med spänning fram emot verksamhetsåret 2014.

 

-Umeå FågelFörening-