Bli medlem! PDF Skriv ut Skicka sidan

Välkommen som medlem! 

VOF är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns för närvarande i Umeå och Skellefteå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Alla, oavsett kunskapsnivå är hjärtligt välkomna i föreningen.

Hur gör jag för att bli medlem?
Medlemsavgiften (fullbetalande) är 200 kr och då får Du 4 nummer per år av tidskriften Fåglar i Västerbotten inkluderat den årliga Fågelrapporten (en sammanställning av årets fågelobservationer i Västerbotten). Stöd-/familjemedlemskap kostar endast 35 kr, men då ingår inte tidskriften Fåglar i Västerbotten. Bor du i ett område där det finns en aktiv lokalförening blir automatiskt medlem i denna genom Ditt medlemskapet till VOF. 

Ungdomar upp till 18 år betalar bara halva priset. Så ni fältbiologer tveka inte att gå med i Västerbottens enda fågelskyddsförening! 

Inbetalning av medlemsavgift sker till VOF:s pg 1 29 11-4Glöm inte ange namn och adress!

Bidrag 

Bidrag till VOFs fågelskyddsprojekt, artprojekt, ringmärkningsverksamheten på Stora Fjäderägg eller vid den nyinträttade Umedeltats Fältstation mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidragen kan sättas in direkt på VOF:s postgirokonto (se ovan), eller som tillägg vid betalning av medlemsavgiften. Glöm dock inte att tala om vad som avses samt ditt namn och adress. 

Tack på förhand! 

Styrelsen