Isabellastenskvätta i Hsk! PDF Skriv ut Skicka sidan

Första fyndet av Isabellastenskvätta för Vb!

De två små öarna Lövöbådan och Svart-Lass har gjort det igen, inte ens en vecka efter det första landskapsfyndet av bergstaigasångare slog Joakim Lessman igår till med en trolig isabellastenskvätta sent på eftermiddagen, men den svårsedda fågeln kunde  inte säkert artbestämmas  innan mörkret lade sig över ön. Men när morgonen grydde idag lördag steg ett femtontal förväntansfulla skådare iland på Svartlass, och efter en halvtimmes sökande kunde fågeln hittas igen på västligaste spetsen av Lövöbådan, varefter alla detaljer i fjäderdräkten kunde studeras noggrant och fotodokumenteras.

 

foto: Lars Edenius (c)