Nötväcka "avpluppas" PDF Skriv ut Skicka sidan

Efter att för lite drygt 10 år sedan ha varit närmast en raritet är nötväckan nu så pass talrik i Västerbotten att Rrk plockar bort rapportkravet i Svalan. Det vill säga, röd "plupp" för nötväckan försvinner. Vi i Rrk ser dock hemskt gärna att ni fortsätter rapportera nötväcka - framför allt om det rör sig om möjlig eller konstaterad häckning.

-Rrk Västerbotten-