Rrk Vb PDF Skriv ut Skicka sidan

Häfåg 051010-1

Härfågel, Ostnäs 2005-10-10 (Foto: Björn Malmhagen)

 
På denna sida hittar Du instruktioner som hjälper Dig med HURVARNÄRoch VAD som skall rapporteras till oss i regionala rapportkommittén (rrk) för Västerbottens landskap. Inrapporterade fågelobservationer ligger till grund för den årliga fågelrapporten som publiceras av Västerbottens ornitologiska förening (VOF). Genom att rapportera in Dina fågelobservationer hjälper Du till att samla in värdefullt faunistiskt material. Lita inte på att andra rapporterar utan rapportera in Ditt bidrag, stort som litet! 

Rrk Västerbottens sammanstättning 

 


Rapportmottagare:
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Tvistevägen 26, 
90736 UMEÅ 
070-643 22 67

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Peter Mathisen

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Jacob Rudhe

 HUR rapporterar jag? 

Det finns 2 sätt att rapportera fågelobservationer till rrk Västerbotten. Av dessa förordas alternativ 1

1. Lägg in Dina observationer i SOF:s rapportsystem Svalan eller iSträckdatabasen - Picea. Observationer av sträckande fåglar läggs med födel in i Picea, vilka sedan automatiskt förs över till Svalan (du behöver alltså inte dubbelrapportera!). Rrk kan sedan på ett enkelt sätt hämta Dina observationer ur Svalan. Vi är tacksamma om så många som möjligt använder Svalan och Picea som rapportkanal, då detta avsevärt förenklar vårat arbete. Har ni frågor om hur man rapporterar via Svalan och Picea – tveka inte utan kontakta någon i rapportkommittén för vidare information och hjälp. Instruktioner för rapportering via Svalan finns även publicerade i Fåglar i Västerbotten år 2003 nr 1:27-28 samt i Vår Fågelvärld år 2001 nr 3:26-29, nr 4:26-27 och nr 6:24-25. 
OBS! Ute i högermarginalen kan Du ladda ner enkla anvädarguider till Svalan

2. Lägg in Dina observationer i en Excel-fil eller Word-fil . Detta sätt är inte att föredra, men gäller det bara något 10-tal observationer är det helt i sin ordning. E-posta sedan filen till rapportmottagaren. 

Arter som kräver noggrannare beskrivning 
Vissa arter kräver, enligt rapportmallen nedan, en mer utförlig beskrivning för att de ska publiceras. Det finns 2 sätt att rapportera in beskrivningar till rrk. Av dessa förordas alternativ 1

1. Beskrivning direkt i Svalan . Observationer som rapporteras in till Svalan och som enligt rapportmallen (se nedan) kräver en bifogad beskrivning/dokumentation för att publiceras, kan med fördel beskrivas/dokumenteras direkt i Svalan. När du har loggat in som rapportör i Svalan visas på startsidan en länk till en ”skuld-lista” på dina observationer av fåglar som du lagt in i Svalan och som ska rapporteras med bifogad beskrivning. Du klickar på respektive observation för att komma till sidan ”Raritetsrapport Online”. Där fyller du i tre steg i uppgifter om observationen (precis som på de tidigare pappersblanketterna). Du kan också bifoga ljud- eller bildfiler till rapporten, eller ange referenser i form av webbplatser eller litteraturhänvisningar. När du är klar skickar du iväg rapporten, som automatiskt går till Rrk (och eventuellt sedan vidare till Rk). Observera att observationer som skall granskas av Rk måste beskrivas i Svalan! 

2. Beskrivning via traditionell Raritetsblankett .För observationer som skall granskas av Rrk är det fortfarande i sin ordning att skicka in dessa beskrivningar på ett separat papper/i ett separat dokument, helst på en sk raritetsblankett (denna kan fås från rrk eller hämtas från våran hemsida, se adress nedan). Observera att om en beskrivning inte görs på en förtryckt raritetsblankett är det viktigt att se till att beskrivningen ändå innehåller uppgifter om väder, observationstid, observationsavstånd, fyndomständigheter, beskrivning av fågelns utseende, vilka karaktärer artbestämningen grundar sig på samt hur liknade arter kunnat uteslutas. Beskrivningen skickas sedan till rapportmottagaren. 

Raritetsblankett 
Ute i högermarginalen (längst upp till höger) kan Du ladda ner en raritetsblankett. Du kan välja mellan att antingen fylla i den direkt på skärmen eller spara ner den på din egen dator. Bifoga sedan den ifyllda blanketten med e-post till rapportmottagaren. Det går givetvis bra att även skriva ut blanketten och fylla i den för hand. 


VAR och NÄR rapporterar jag? 

Alla rapporter och beskrivningar gällande fågelobservationer från föregående år ska vara inlagda i Svalan eller rapportmottagaren tillhanda SENAST 31 januari


VAD rapporterar jag? 

Alla arter, med angivna förbehåll, enligt aktuell rapportmall
Aktuell rapportmall finner Du här

Alla för landskapet nya arter och raser. Dessa ska alltid åtföljas av en utförlig beskrivning. 

Fenologiska uppgifter, d.v.s. tidiga vårfynd och sena höstfynd av normalt flyttande arter samt vinterfynd av normalt flyttande arter. Observera att vi vill ha beskrivning av observationer som utgör fenologiska rekord för landskapet. 

Äldre intressanta observationer. 

Andra intressanta eller udda observationer, t.ex. invasioner, större ansamlingar, höga sträcksiffror, onormala beteenden m.m.