Stora Fjäderäggs Fågelstation
anno 1984¨

agget_flyg_raa
[foto: Jan Norrman, raa.se]                                 Visa större karta  

Stora Fjäderägg är en ö belägen nordost om Holmön i Norra Kvarken. Fågelstationen grundades 1984 och är på grund av sitt läge på det smalaste stället mellan Sverige och Finland en utmärkt plats att studera den ost-västliga fågelflyttningen. Den stora mängd fåglar som nyttjar denna flyttväg missas helt av fågelstationerna i södra Sverige. Närheten till öst märks även i näten. Stationen har bidragit med tre nya arter för Sverige som alla kommer österifrån.

 


 

Fjäderäggsnyheter 

 
Stora Fjäderäggs fågelstation - verksamhetsåret 2015 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2016-01-10 20:06

Stora Fjäderägg önskar alla ett Gott Nytt fågelår 2016! Så här i inledningen av ett nytt år passar det bra med en återblick på 2015. Årets resultat slutade på 7648 ringmärkta fåglar av 76 arter. Hela två nya arter för stationen ringmärktes (nr. 143-144), en i skrivande stund ännu obestämd berg-/balkansångare den 29 augusti och en hona vitryggig hackspett den 16 oktober.

Säsongen 2015 inleddes med en ordentlig vårsäsong. För första gången någonsin var stationen bemannad några dagar i mitten av april. Och efter en inledande arbetshelg den 8-10 maj, där sedvanliga röjningar och underhållsarbeten utfördes, fanns sedan ringmärkare på plats på stationen 19 maj-7 juni. Vårens resultat blev 1322 fåglar av 43 arter. Största arter blev lövsångare 578, grönsiska 194 och grå flugsnappare 112. Grönsiskorna och grå flugsnapparna uppträdde ovanligt rikligt denna vår medan lövsångarna var påfallande få. I april märktes att ett svagt men tydligt vårsträck av kungsfågel pågick över ön, något som tidigare inte uppmärksammats. Ovanliga fåglar i näten denna vår var bl.a. två kärrsångare, en rörsångare, en stare och en svart rödstjärt. Sju märkta mindre flugsnappare, trots att inga riktiga varmluftsinflöden från S/SO inföll, visar att denna art börjat bli alltmer vanlig på senare år.

Höstsäsongen påbörjades den 3 augusti och pågick sedan utan större bemanningsluckor fram till att stationen stängde för året den 19 oktober. Totalt märktes 6326 fåglar av 64 arter. Överlag kan hösten sammanfattas som ganska fågelfattig och månadssummor på 1112 i augusti, 2922 i september och 2292 i oktober imponerade inte. Om höstens märksummor blev måttliga så minns vi ändå den fina rad av sällsyntheter som ringmärktes. Det började med en mycket oväntad berg-/balkansångare i augusti, fortsatte i september med två höksångare, en dvärgsparv och hela tre blåstjärtar samt i oktober en kungsfågelsångare och sist men inte minst en vitryggig hackspett! Inte mindre än 21 taigasångare innebar också nytt årsrekord.

Mindre rörelser av större hackspett märktes av i augusti-september medan andra tidiga höstarter som lövsångare (587 märkta) och bergfink (304) var sparsamma. En ovanligt tidig, om än ingen stor, sträcktopp av gråsiska inföll också under augusti. I övrigt blev hösten en ganska medioker sådan för gråsiskorna (949) – invasionsarterna var generellt ganska fåtaliga denna höst och bland tättingarna var det i stort sett bara svartmes (87), talgoxe (374) och trädkrypare (201) som uppträdde i högre antal. Ugglor och hackspettar rörde dock på sig litegrann: såväl pärl-, sparv- som hökugglor kunde fångas och under höstens avslutande vecka hamnade hela fem arter hackspettar i näten! Kungsfåglarna uppträdde denna höst i hyfsade antal (2719). Tjugo videsparvar kunde märkas i september – en för senare år ganska god höstsumma.

Under året har rapporter inkommit om 13 återfynd och 5 främmande kontroller. Fem av återfynden gällde kungsfåglar, de mest spännande kom från Skottland, Helgoland (Tyskland) samt östra Frankrike. En svarthätta återfanns i SV Finland. Fyra av våra återfunna fåglar kontrollerades av vår ”grannstation” UDF. En kontrollerad gråsiska (cabaret) var märkt i Holland föregående vinter och från sydsvenska fågelstationer kom en gransångare (Ottenby) och en lövsångare (Hoburgen).

Vi måste förstås också uppmärksamma vår alldeles pinfärska artikel till Ornis Svecica, vilken redovisar antalstrender i höstfångsten av 40 arter tättingar i ett trettioårsperspektiv. Otroligt kul och spännande att få detta i tryck! Hatten av till alla Er som jobbat på stationen under dessa 30 år!

Till sist ett Tack till alla som bidragit till stationens verksamhet under året.

/Niklas Lindberg Alseryd, stationschef

 
Stora Fjäderäggs fågelstation söker personal till höstsäsongen! PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2015-08-19 21:39

Vi söker erfaren personal, ringmärkare och assistenter, till höstsäsongen 2015. Verksamheten är i full gång men ännu så länge är ett flertal av höstens veckor i september och oktober helt obokade, bl.a. veckorna 36-38 och vecka 40! De brukar alla kunna bjuda på ringmärkning som är både art- och individrik. Månadsskiftet sep/okt har också genom åren varit en av stationens mest spännande, med goda chanser på sällsyntare arter från O/SO. I första hand söker vi personer som kan fungera som veckoansvariga men även kortare vistelser kan funka. Intresserad? Hör i så fall av dig till bokningsansvarige Niklas Andersson 070-388 63 53. 

 
Vårsäsongen 2015 på St Fjäderägg summerad PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2015-08-07 07:13

Vi kan nu blicka tillbaka på vårens säsong på Stora Fjäderägg. Även i år blev det glädjande nog flera veckors vårbemanning, tack vare Björn Olsens blåhakeprojekt. För första gången någonsin var stationen bemannad några dagar i mitten av april. Och efter en arbetshelg den 8-10 maj fanns sedan ringmärkare på plats på stationen 19 maj-7 juni. Totalt blev vårens resultat 1322 fåglar av 43 arter. Ett riktigt bra resultat med tanke på att några riktiga "nedfall" av fåglar inte inföll under perioden. Största arter blev lövsångare 578, grönsiska 194 och grå flugsnappare 112. Grönsiskorna och grå flugsnapparna uppträdde ovanligt rikligt medan lövsångarna var påfallande få denna vår. 22 blåhakar fick också ring. I april märktes att ett svagt men tydligt vårsträck av kungsfågel pågick över ön, något som tidigare inte uppmärksammats. Ovanliga fåglar i näten denna vår var bl.a. lärkfalk 1, kärrsångare 2, rörsångare 1, stare 1 och svart rödstjärt 1. Den svarta rödstjärten sjöng och hävdade revir runt fyrbostäderna men sågs kortvarigt ihop med ännu en individ. Häckningsförsök kan ha gjorts! Hela 7 märkta mindre flugsnappare, trots att inga riktiga varmluftsinflöden från S/SO inföll, visar att denna art börjat bli alltmer vanlig på senare år.

Nu ser vi fram emot höstsäsongen!

 
Säsongsavslut på Stora Fjäderäggs fågelstation PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2014-11-03 19:38

Söndagen den 19 oktober blev årets sista verksamhetsdag på Stora Fjäderägg. In i det sista pågick ringmärkning och den avslutande helgen märktes mer än 1100 fåglar! Till sist kom gråsiskorna igång. Även stjärtmesar, tallbitar och snösiska fick ring under de avslutande dagarna. En mer fullständig redovisning av årets verksamhet kommer lite senare, men kort kan sägas att 2014 gav en bra bit över 9000 märkta fåglar. Bra, särskilt med tanke på en svag augustimånad och ett något tidigt säsongsavslut.

/Stora Fjäderäggs fågelstation

 
Vårsäsongen 2014 på Stora Fjäderägg, en summering PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2014-08-18 20:01

Stationen öppnade i samband med den årliga arbetshelgen och från den 9 maj blev fågelstationen bemannad i drygt 5 veckor framåt, den bästa vårtäckningen på väldigt länge. Vårens märksumma blev därmed också den högsta på länge: man får gå ända tillbaka till slutet av 1990-talet för att hitta en likvärdig vårsäsong när det gäller märkvolym. En insats som möjliggjordes tack vare Björn Olsen m.fl:s blåhakeprojekt. En eloge till alla inblandade som drog sitt strå till stacken! Inte minst till Albin Enetjärn som tillbringade flera veckor därute, med assistans av några till.

Vårens totalsumma blev 1350 märkta fåglar av 50 arter. "Mesta art" blev Lövsångare även om antalet märkta stannade på för arten måttliga 571 ex. Goda summor noterades av Taltrast (48), Rödstjärt (150), Stenskvätta (20), Grå flugsnappare (89) och Ärtsångare (53). Blåhaken märktes med 29 ex. Säsongen inleddes med ganska kyligt och blött väder som gav goda fångster av t.ex. taltrast. Varmluftsinflödet senare i maj förde sedan in en våg av tropikflyttare och bidrog också till fångster av flera trevliga arter: Svart rödstjärt (2), Busksångare (1), Kärrsångare (2), Lundsångare (3) och Mindre flugsnappare (10). Andra udda arter i vårens protokoll var Skärpiplärka (1), Nötskrika (1) och Pilfink (1).

Nu står en spännande höstsäsong för dörren!

/Stora Fjäderäggs fågelstation

 

 
Stora Fjäderäggs fågelstation – en sammanfattning av verksamhetsåret 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-12-29 22:56

Det är hög tid att blicka tillbaka på 2013. En fantastisk septembermånad med många östliga godbitar, plus en mycket kraftig oktoberinvasion av stjärtmes, är nog det som vi mest kommer att minnas. Sett till ringmärkningen var det i övrigt ett medelmåttigt eller till och med dåligt år. Det 30:e verksamhetsåret för stationen var verkligen ömsom vin och ömsom vatten.

ÖPPETHÅLLANDE, BEMANNING:

Stationen höll i år höstöppet 2 augusti – 20 oktober, med undantag för någon enstaka dag. Bortsett från arbetshelgen i maj blev det däremot ingen vårmärkning detta år. Höstbemanningen var god och Västerbottensornitologer utgjorde merparten. En långliggande assistent från Halland och besökande ringmärkare och assistenter från såväl Öland som t.ex. Litauen och USA utgjorde dock värdefulla förstärkningar. Ingen ny fågelart för stationen ringmärktes i år.

FÅGELFÅNGSTEN:

Årets totalsumma slutade på 7189 ringmärkta fåglar av 60 arter, ett resultat som med avseende på årstotalen ligger strax under genomsnittet för stationen. De tre talrikaste arterna i årets märkprotokoll blev gråsiska (2369), kungsfågel (1117) och bergfink (593). Lövsångaren (502) hade sitt sämsta år någonsin sedan stationens start och kom inte ens in på tre-i-topp!

Augusti månad blev trots relativt god bemanning en ganska fågelfattig historia. Inte mer än 1185 fåglar märktes och lövsångarens relativa frånvaro innebar ett kraftigt avbräck. På plussidan kan dock nämnas mycket gott om bergfink samt en stor invasion av större hackspett, minst 700 ex rastade på ön den 7:e augusti och många hamnade också i näten. Gråsiskans rörelser drog igång ovanligt tidigt denna höst, redan i slutet av augusti. September månad blev desto mer minnesvärd! Nästan konstanta vindar från ost ihop med gynnsamt väder för fågelfångst bidrog till att en lång rad östliga sällsyntheter hamnade i näten. Månadstotalen på 3578 märkta var inget rekord men ändå en av de bättre genom åren. Kungsfågeln hade dock ingen toppenhöst och något otippat var det gråsiskan som antalsmässigt dominerade stort i september. Efter ett omslag med kalluftsinbrott i slutet av september blev oktober sedan relativt mager och artfattig, med totalt 2396 märkta fåglar – en kontrast mot många andra höstar på 2000-talet. Gråsiskorna hade i oktober till stor del passerat förbi och det var mesarna som höll uppe märksummorna. Kraftiga inflöden av talgoxe, blåmes och inte minst stjärtmes nådde ön under oktober. Smått otroliga 3000 stjärtmesar uppskattas ha rastat på ön den 17:e oktober, varav hela 379 kunde märkas – troligen svenskt rekord i sitt slag! Under stationens sista öppetdagar dök lite tallbitar upp och sex stycken kunde förses med ring.

Märksummor över medel noterades i år för bl.a. stjärtmes (490) och blåmes (474) vilka båda slog årsbästa. Tangering av årsbästa blev det även för taigasångare med 12 märkta. I övrigt var det relativt gott även om större hackspett (171), svarthätta (50), talgoxe (451), bändelkorsnäbb (9) och en liten uppryckning skedde även för videsparv (20). På minuskontot återfanns lövsångaren, men även kungsfågeln och många sångare och flugsnappare fångades i antal klart under genomsnittet. Vad gäller ugglorna var det en riktigt usel höst för pärlugglan vilken inte fångades med en enda individ – och inte ens observerades på ön under året vilket knappt hänt förut sedan stationens start.

Sällsyntheterna i näten blev många även denna höst och inflödet av östliga ”sibirier” överträffade till och med fjolårets! Det rikliga uppträdandet av taigasångare har redan nämnts. Stationens sjätte(!) sibiriska piplärka märktes den 10:e september, samma dag som en nordsångare (nr 3 för stationen)! Hela tre blåstjärtar märktes, 18:e, 20:e respektive 25:e september och årets enda kungsfågelsångare den 28:e september. Två sibiriska gransångare (tristis) märktes också, den 12:e september och 8:e oktober.

Av årets observationer måste nämnas minst 18(!) rastande taigasångare i september utöver de ringmärkta och i övrigt bland annat 49 sträckande prutgäss, två tretåiga måsar och en storlabb under några dagars sträckbevakning i september.

ÖVRIGT:

Under arbetshelgen 19-21 maj genomfördes naturvårdande insatser på öns hedmarker och längs cementgången upp till fyrbostäderna.

ÅTERFYND OCH KONTROLLER:

Under året har tretton återfynd och sex främmande kontroller inrapporterats och några av dessa sticker ut lite mer. Av återfynden kan nämnas en kungsfågel som återfanns i november vid Gibraltar Point på Englands östkust, en lövsångare rapporterad från Uleåborg, Finland i maj och två sidensvansar där den ena hittades i början av maj i Hordaland, Norge och den andra i mars i Åbo, Finland. Två återfynd av bergfinkar, den ena i Tjalmejaur, Jokkmokk i juli och den andra i Fagernäs, Boden i september ger en fingervisning om i vilken riktning många av våra bergfinkar häckar. Av de främmande kontrollerna måste först och främst nämnas den hona av domherre som avlästes på Fjäderägg under årets arbetshelg 19 maj och som var ringmärkt som årsunge på Rybachy, Kaliningrad i oktober 2010. Även en kungsfågel märkt på Utsira i Norge i april 2013 och återfångad nu i höst på Fjäderägg var extra kul.

TACK

Som vanligt tackas länsstyrelsen för gott samarbete kring vår verksamhet. För insatser med båttransporter tackas Stora Fjäderäggs vandrarhem, Olle Nygren och Peter Tornberg. Tack också till de ringmärkare och assistenter som bidragit till verksamheten under året, särskilt ska nämnas Pontus Dejenfelt som varit höstens långliggare på stationen.

 

MVH

/Niklas Lindberg Alseryd

Stationschef Stora Fjäderäggs fågelstation

 

Senast uppdaterad 2013-12-30 15:12
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 5