Stora Fjäderäggs Fågelstation
anno 1984¨

agget_flyg_raa
[foto: Jan Norrman, raa.se]                                 Visa större karta  

Stora Fjäderägg är en ö belägen nordost om Holmön i Norra Kvarken. Fågelstationen grundades 1984 och är på grund av sitt läge på det smalaste stället mellan Sverige och Finland en utmärkt plats att studera den ost-västliga fågelflyttningen. Den stora mängd fåglar som nyttjar denna flyttväg missas helt av fågelstationerna i södra Sverige. Närheten till öst märks även i näten. Stationen har bidragit med tre nya arter för Sverige som alla kommer österifrån.

 


 

Fjäderäggsnyheter 

 
Säsongen 2013 på Stora Fjäderägg är igång! PDF Skriv ut Skicka sidan
2013-05-20 19:49

20 maj 2013: I gassande sol och riktig sommarvärme genomfördes 17-19 maj årets arbetshelg på St Fjäderägg och i samband med detta mjukstartade även årets ringmärkning. Vädret var alltför högtrycksbetonat för att ge några större mängder i fångsten men 30 fåglar av 11 arter försågs ändå med ring. En gök i fångsten gladde lite extra liksom ett par praktfulla blåhakar. I sedvanlig ordning dominerades annars majfångsten av lövsångare och rödstjärt. Varma ostvindar gav ett tydligt inflöde till ön av arter som Sylviasångare, mindre flugsnappare, rosenfink och ortolansparv men en av helgens överraskningar blev ändå en domherre - en hona märkt med Moskvaring vilken kontrollerades på söndagmorgonen!

Öns besökare välkomnas nu f.ö. av en betydligt öppnare och mer välkomnande entré längs cementgången upp mot fyrbostäderna.

MVH

/Niklas Lindberg Alseryd, stationschef St Fjäderägg

 
Stora Fjäderäggs fågelstation 2012 - en sammanfattning PDF Skriv ut Skicka sidan
2013-01-01 18:57

Ett av de bästa åren någonsin sett till märktotalen, dessutom kryddat av en rad östliga ädelstenar, främst i form av videsångare och sibirisk piplärka! Det är lite kort vad det 29:e verksamhetsåret på Stora Fjäderäggs fågelstation bjöd på under 2012.

 

Öppethållande och bemanning 

Stationen höll i år höstöppet 4 augusti – 28 oktober bortsett från några få dagars luckor, och var dessutom våröppen 26 maj - 2 juni. Bemanningen var god och stommen utgjordes som tidigare av västerbottensornitologer, men under hösten bemannades tre veckor av tillresta märkare från bl.a. Östergötland, Skåne och Öland. En ny art för stationen ringmärktes: skogssnäppa (i augusti).

 

Ringmärkningen

Årets totalsumma landade på 9641 ringmärkta fåglar av 65 arter, vad gäller årstotalen är den rentav den femte bästa sedan stationens start och förstås betydligt över genomsnittet. De tre talrikaste arterna i årets märkprotokoll blev gråsiska (3253), kungsfågel (3358) och lövsångare (1174).

 

Vårsäsongen blev bara en dryg vecka lång och fångsten blev också liten, bara 224 märkta. Höstsäsongen startade också blygsamt när augusti inte gav mer än 1273 märkta fåglar, trots så gott som heltäckande bemanning under månaden. Redan tidigt i september märktes dock att kungsfågeln var på gång rejält och den bidrog starkt till att slutsumman för september blev hyfsad (2502). Oktober 2012 kom sedan att bli den kvantitativt bästa oktobermånaden någonsin med inte mindre än 5642 märkta fåglar! Trots att ön tömdes på många flyttande arter, t.ex. kungsfåglar, i mitten av oktober så kompenserades detta av ett enormt inflöde av främst gråsiskor under de sista två veckorna stationen höll öppet. Sent omsider kom även rörelser av blåmes (255), stjärtmes (58) och tallbit (13). 

 

På plussidan i år noterades goda summor av bl.a. rödhake (278), stenskvätta (11), ärtsångare (62) och blåmes. Totalsummorna av trädpiplärka (46) och gråsiska var faktiskt rekordhöga. Trastarna hade däremot samtliga ett dåligt år, liksom lövsångaren. Videsparvens nedgång tycks inte ha stannat upp ännu och årets total (5) var den näst sämsta sedan stationens start. I år gjordes inte ens dagliga observationer av arten på ön under toppen för artens höststräck! Pärlugglorna visade dock kraftiga rörelser och 33 pärlugglor kunde förses med ring, klart över genomsnittet. En stor andel var 2K-fåglar vilka hade fötts under det goda uggleåret 2011.

 

Som brukligt fanns även inslag av sällsyntare arter i fångsten. En busksångare märktes den 30 augusti. Liksom under 2011 fick vi en fin period med inflöde av östliga arter under hösten. En videsångare hittades i fält den 7 oktober och kunde också ringmärkas – stationens tillika Västerbottens fjärde fynd av arten! Stationens femte(!) sibiriska piplärka märktes den 9 september och en sibirisk gransångare (tristis) den 8 oktober. Sju ringmärkta taigasångare blev höstens facit och årets första ”taiga” ringmärktes för övrigt redan den 31 augusti.

 

Övriga observationer

Av ovanliga observationer ska främst nämnas den havssula som sågs sträcka förbi den 23 september – ny art för ön! Dessutom öns andra observation av lappuggla – vilken fångades den 28 augusti men snöpligt fick släppas omärkt eftersom inga tillräckligt stora ringar fanns i lager! En rastande dubbelbeckasin sågs också den 3 september.

 

Återfynd och kontroller

Under året har tio återfynd och fyra främmande kontroller inrapporterats. Två längre återfynd av gråsiskor sticker ut: en gråsiska från hösten 2011 återfanns i St Petersburg, Ryssland knappt tre veckor senare. En annan gråsiska från hösten 2009 hittades i Dusseldorf, Tyskland i december samma år. I övrigt kan nämnas t.ex. en rödhake rapporterad från Belgien i oktober 2011 samt en taltrast från Jersey, Kanalöarna i december 2011. En talgoxe hittades död i norra Finland i juli 2012. En pärluggla påträffades häckande vid Täfteå, Västerbotten i maj 2011 och en av 2012 års fångade pärlugglor var märkt som bounge i Lycksele lappmark 2011.

 

Övrigt

Den sedvanliga arbetshelgen arrangerades i år i slutet av augusti, då i huvudsak röjningar på öns hedmarker genomfördes.

 

Tack

Stort tack till länsstyrelsen för fortsatt samarbete kring vår verksamhet. Administration av märkdata samt rapportering till RC har skötts av Sören Wulff. För insatser med båttransporter tackas Olle Nygren, Peter Tornberg och personalen på Slupen. Tack också till alla ringmärkare och assistenter som bidragit till verksamheten under året, särskilt bör nämnas Christer Olsson och Albin Enetjärn för starka insatser under höstsäsongen!

 

MVH

/Niklas Lindberg Alseryd

 

Stationschef Stora Fjäderäggs fågelstation

Senast uppdaterad 2013-01-02 09:04
 
Oktober 2012 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2012-11-11 20:35

Oktober månad på Stora Fjäderäggs fågelstation resulterade i 5642 ringmärkta fåglar av 34 arter. Detta är den högsta totalsumman för oktober någonsin och innebär en rejäl putsning av det förra rekordet! Överlag var bokningsläget bra också under oktober även om personal saknades under fyra dagar vecka 42. Sista verksamhetsdagen blev 28 oktober vilket innebär att stationen höll öppet lite längre än normalt. Kungsfågelns starka uppträdande fortsatte in i oktober (1656 ringmärkta) och tillsammans med ett mycket kraftigt inflöde av gråsiska (3238) under de avslutande två veckorna låg detta bakom månadens toppsumma. Rödhakens goda uppträdande fortsatte dock (140) och även gransångaren hade en bra månad (31). Sent omsider berördes också ön av inflöden av några andra invasionsarter vid sidan av gråsiskan av vilka främst kan nämnas blåmes (252), stjärtmes (50) och tallbit (13). Sällsyntheterna i näten var få men det uppvägdes rejält av den videsångare som kunde fångas och ringmärkas den 7 oktober. Den fjärde ringmärkta videsångaren för stationen och tillika Västerbottens fjärde fynd! Det närmast föregående fyndet gjordes 1999. Även en sibirisk gransångare (ssp tristis) märktes, den 8 oktober.

Senast uppdaterad 2012-11-11 21:04
 
September 2012 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2012-10-07 11:02

7 oktober 2012: September månad på Stora Fjäderägg kan nu summeras och den gav 2502 märkta fåglar av 40 arter. Det kan sägas vara något sämre än normalt för månaden, sett över alla år. Även under september var bokningsläget gott och samtliga veckor fanns personal på plats. På sedvanligt manér blev kungsfågeln talrikaste art med 1539 märkta vilket innebär ett rejält uppsving från fjolåret, men en sen topp av lövsångare (358 ringmärkta) märktes också av. Därefter följde rödhake (127) och bergfink (110). Trädpiplärkans (31) goda uppträdande fortsatte även under september men också grå flugsnappare (53) fångades i högt antal. Däremot var videsparven med sina endast 3 (!) märkta ett sorgligt kapitel. Förutom pärluggla (29 märkta) berördes ön inte av några markanta rörelser av invasionsarter, och till och med gråsiskan (15) uppträdde mycket sparsamt. Rariteterna i näten representerades främst av stationens femte(!) genom tiderna märkta sibiriska piplärka den 9 september medan 6 taigasångare numera känns nästan ”normalt”. Av observationerna på ön måste främst nämnas den subadulta havssula som passerade söderut öster om ön på kvällen den 23 september. Ny art för ön!

 

Senast uppdaterad 2012-10-07 11:58
 
Augusti 2012 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2012-09-19 18:29

19 september 2012: Augusti månad på Stora Fjäderägg gav 1272 märkta fåglar av 42 arter, en augustisumma bättre än de närmast föregående åren. Bokningsläget har varit glädjande bra och ledde till att samtliga veckor kunde bemannas! Talrikaste arter i fångsten var lövsångare (681), kungsfågel (162) och bergfink (149). I likhet med många av de senare åren så gav de två första augustiveckorna låga fångster. De första större sträckrörelserna av t.ex. lövsångare och bergfink inföll relativt sent i månaden. Kungsfågeln verkade vara på gång vid månadens slut så vi får se vad resten av hösten kan ge av denna stationens "bulkart". Vanligare i fångsten än normalt var bl.a. ärtsångare (43), trädpiplärka (12) och stenskvätta (5) medan kräftgången för videsparven (2) tycks fortsätta. Busksångare och taigasångare märktes med vardera 1 ex. Taigasångaren var ovanligt tidig och innebar det första augustifyndet för Västerbotten! Mindre vanliga arter i fångsten utgjordes i övrigt av fiskmås (1), drillsnäppa (3) och skogssnäppa (1), den sistnämnda blev f.ö. ny märkart för stationen.

Senast uppdaterad 2012-09-23 11:23
 
Årets ringmärkning på Stora Fjäderägg är igång! PDF Skriv ut Skicka sidan
2012-05-27 11:05

26 maj 2012: Stora Fjäderäggs fågelstation har precis öppnat för året och ringmärkningen är igång. Väderläget har varit spännande en tid och vi får se om det kommer att avspegla sig i fångsten. Vårens aktiviteter koncentreras till denna vecka, därefter siktar vi framåt mot stationens huvudsäsong i augusti-oktober. Ännu är flera höstveckor obokade, så det finns fortfarande plats för fler ringmärkare och assistenter!

Senast uppdaterad 2012-05-27 11:07
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 Nästa > Sista >>

Sida 3 av 5