Stora Fjäderäggs Fågelstation
anno 1984¨

agget_flyg_raa
[foto: Jan Norrman, raa.se]                                 Visa större karta  

Stora Fjäderägg är en ö belägen nordost om Holmön i Norra Kvarken. Fågelstationen grundades 1984 och är på grund av sitt läge på det smalaste stället mellan Sverige och Finland en utmärkt plats att studera den ost-västliga fågelflyttningen. Den stora mängd fåglar som nyttjar denna flyttväg missas helt av fågelstationerna i södra Sverige. Närheten till öst märks även i näten. Stationen har bidragit med tre nya arter för Sverige som alla kommer österifrån.

 


 

Fjäderäggsnyheter 

 
2012: Nytt år och ny säsong på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2012-04-10 09:50

Våren har anlänt till Västerbotten och med den anländer nu flyttfåglarna i snabb takt. Inför årets säsong på St Fjäderägg söker vi personal, främst till höstperioden (aug-okt). Erfarna ringmärkare är särskilt välkomna, men även assistenter med vana att hantera fåglar är välkomna. "Först till kvarn" är det som gäller. Några veckor är redan nu uppbokade men det finns många lediga kvar (se under "Kontakt och information"). Preliminärt ser årets ringmärkningsverksamhet ut att starta på allvar sista veckan i maj (vecka 22). 

Niklas Lindberg, stationschef

 
Stora Fjäderäggs fågelstation 2011 - en sammanfattning PDF Skriv ut Skicka sidan
2011-12-30 15:22

God Fortsättning och Gott Nytt År! Sent omsider kommer här en summering av året på Stora Fjäderäggs fågelstation:

STORA FJÄDERÄGGS FÅGELSTATION – SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2011

Många trevliga arter i fångsten men antalsmässigt mediokert – så kan 2011 på Stora Fjäderäggs fågelstation sammanfattas. En milstolpe i stationens historia passerades också i och med att den 200 000:e fågeln för stationen (en domherre) kunde ringmärkas, den 6 oktober!

ÖPPETHÅLLANDE, BEMANNING

Stationen höll i år höstöppet 31 juli – 24 oktober och var dessutom öppen 20 maj - 3 juni. Stommen i bemanningen utgjordes som tidigare av västerbottensornitologer. Vårens verksamhet sköttes dock nästan helt av ett sällskap återvändande engelsmän och under hösten bemannades hela 3 veckor i september av sydsvenska ringmärkare, bl.a. ett ottenbygäng.

FÅGELFÅNGSTEN

Slutsumman för året stannade på 6239 märkta fåglar av 68 arter, en totalsumma klart under genomsnittet för senare år. Vårens korta säsong gav en ganska stor artvariation i fångsten men eftersom inga toppdagar inföll så blev summorna för maj (465 ringmärkta) och juni (169) rätt beskedliga. Augustifångsten (1010) blev hyfsad med tanke på att bemanning saknades under en vecka. September (2540) och framför allt oktober (2019), blev dock mängdmässigt inga höjdarmånader, en bidragande orsak var kungsfågelns magra uppträdande. Särskilt oktober blev en besvikelse och efter att ön ganska snabbt tömts på fåglar några dagar in i månaden så var det därefter bara mesar och gråsiskor som i viss mån höll summorna uppe. De tre talrikaste arterna i årets märkprotokoll blev gråsiska (1730), lövsångare (1107) och kungsfågel (683). Framför allt svek kungsfågeln rejält, vilket fick tydliga återverkningar på stationens hela årstotal.

På plussidan noterades ovanligt höga summor av bl.a. rödhake (321), flera Sylvia-sångare, blåmes (315) och snösiska (30). Årssumman av ärtsångare (86) var t.o.m. rekordhög. Ett mycket dåligt år hade av oklar anledning kungsfågeln – det tredje sämsta året sedan stationens start, testverksamheten 1984 oräknat. En annan art som överraskade negativt var videsparven (10) som även den hade en av sina svagaste höstar någonsin. Ugglorna fick dock något av en revansch efter den usla hösten 2010 och inte mindre än 15 pärlugglor, 5 sparvugglor, 1 hökuggla och 1 jorduggla kunde märkas, de flesta i september.

Ovanligare inslag i näten var det ganska gott om. Vårmärkningen gav flera trevliga arter i fångsten som näktergal (1), gräshoppsångare (1), rörsångare (1) och mindre flugsnappare (4). Under hösten bjöd september på ett närmast sanslöst stort inslag av fåglar med östligt ursprung. En sibirisk piplärka och inte mindre än 4(!) blåstjärtar försågs med ring. Dessutom 4 taigasångare och 1 sibirisk gransångare (tristis). I oktober avstannade dock det östliga inflödet och årets enda kungsfågelsångare blev ett av mycket få utropstecken i månadens fångst. Av ovanliga observationer bör kanske främst nämnas en fältpiplärka den 26 maj (Västerbottens tredje om den godkänns av rrk), en turturduva den 23 september och en berglärka den 21-23 oktober.

ÖVRIGT

En arbetshelg genomfördes sedvanligt i maj. I juni gjordes ett gemensamt besök tillsammans med länsstyrelsen för att på plats diskutera framtida insatser med naturvårdsskötsel på ön. Under hösten fick stationen ett nytt bastuaggregat vilket tillsammans med fjolårets nya varmvattenberedare bidrog till ökad trivsel under höstens avslutande veckor.

ÅTERFYND OCH KONTROLLER

Under året har 13 återfynd och 4 främmande kontroller inrapporterats. Ur återfyndsskörden kan nämnas en talgoxe från Troms i Nordnorge samt vinterfynd från Frankrike av vardera en rödhake och en sävsparv. En grönsiska märkt i Hampshire, England i mars 2011 kontrollerades på Stora Fjäderägg i juli.

TACK

Ett tack till länsstyrelsen för fortsatt intresse och samarbete. Administration av märkdata samt rapportering till RC har skötts med den äran av Sören Wulff. Umedeltats fältstation lånade tacknämligt ut ringar när nöden var som störst. För oklanderligt genomförda båttransporter tackas Olle Nygren, Peter Tornberg och personalen på Slupen. Till sist ett stort tack till alla ringmärkare som gjorde årets verksamhet möjlig!

MVH

/Niklas Lindberg

Stationschef Stora Fjäderäggs fågelstation

 

 
200.000 ringmärkta fåglar på Stora Fjäderägg! PDF Skriv ut Skicka sidan
2011-10-06 19:17
Den 6 oktober 2011 skedde ett historiskt jubileum ute på Stora Fjäderäggs fågelstation. Den 200.000:e fågeln för stationen kunde idag 
ringmärkas! Jubilaren som fick en ring om benet var en domherre ("hona, 10"), och de som fick äran att utföra hedersuppdraget var Lars
Edenius med kompanjoner.
Vem kunde i ärlighetens namn tro, när verksamheten drog igång på prov 1984, att stationen efter 28 år fortfarande skulle vara aktiv och 
"still going strong"?!
Tack alla ni som bidragit till summan genom åren, direkt eller indirekt!
/Stora Fjäderäggs fågelstation
Senast uppdaterad 2011-10-06 19:17
 
September 2011 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2011-10-03 20:43

September 2011 på Stora Fjäderäggs fågelstation kan nu summeras. Det har varit en händelserik månad! Totalsumman ringmärkta fåglar, 2540 ex av 51 arter, får betraktas som knappt medelgod och går inte till historien som någon av de högsta. Orsaken stavas till stor del kungsfågeln. Med blygsamma 324 märkta kungsfåglar i september har arten hittills haft en av sina sämsta höstar någonsin. Utvecklingen blir spännande att följa, är det ett resultat av två kärva vintrar i rad? Tack vare ett ovanligt tidigt inflöde av gråsiska (922 märkta) och relativt goda summor av insektsätare som sångare och flugsnappare blev slutsumman dock hyfsad.

Ugglorna har rört sig en del under månaden och i protokollet har hamnat 15 pärlugglor, fyra sparvugglor och en jorduggla. Tre märkta tretåiga hackspettar indikerar en viss rörelse även av denna art. Annars har månaden präglats av ett anmärkningsvärt inflöde av östliga gäster och framför allt vecka 38 utmärkte sig rejält. Stationen har ringmärkt fyra taigasångare, en sibirisk gransångare (tristis), en sibirisk piplärka (stationens 4:e) och inte mindre än fyra blåstjärtar!

Senast uppdaterad 2011-10-03 20:45
 
Taigasångarjubileum! PDF Skriv ut Skicka sidan
2011-09-16 20:29

Den 14 september skedde ett roligt jubileum då stationens 100:e taigasångare kunde förses med ring! Årets stora inflöde av taigasångare märks i högsta grad av härute. Stora Fjäderäggs ställning som den kanske främsta lokalen i Sverige för "små gröna med vingband" syns även på annat sätt i statistiken. Till och med 2010 står Stora Fjäderägg för hela 19% av de märkta taigasångarna i Sverige! Och för Kungsfågelsångare ligger stationen inte långt efter, där är nästan 18% märkta på Fjäderägg.

 
Augusti 2011 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
2011-09-09 20:27

Augusti månads ringmärkning kan nu preliminärt summeras. Totalt har 1008 fåglar av 38 arter ringmärkts på stationen, vilket är ett godkänt resultat med tanke på att vecka 34 tyvärr helt saknade bemanning. Traditionsenligt dominerade lövsångare augustifångsten, 406 märkta, medan bergfink var god tvåa med 277 ex. Flera arter insektsätare verkar ha haft en bra sommar och t.ex. svartvit flugsnappare (33) och ärtsångare (hela 54!) uppträdde i fina summor. Inga kraftiga rörelser av större hackspett berörde stationen i år (fingrar och trumhinnor blev ganska förskonade!), men bl.a. 3 bändelkorsnäbbar och 1 hökuggla förgyllde månadens fångst.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 Nästa > Sista >>

Sida 4 av 5