Stora Fjäderäggs Fågelstation
anno 1984¨

agget_flyg_raa
[foto: Jan Norrman, raa.se]                                 Visa större karta  

Stora Fjäderägg är en ö belägen nordost om Holmön i Norra Kvarken. Fågelstationen grundades 1984 och är på grund av sitt läge på det smalaste stället mellan Sverige och Finland en utmärkt plats att studera den ost-västliga fågelflyttningen. Den stora mängd fåglar som nyttjar denna flyttväg missas helt av fågelstationerna i södra Sverige. Närheten till öst märks även i näten. Stationen har bidragit med tre nya arter för Sverige som alla kommer österifrån.

 


 

Fjäderäggsnyheter 

 
Stora Fjäderäggs fågelstation – en sammanfattning av verksamhetsåret 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-12-29 22:56

Det är hög tid att blicka tillbaka på 2013. En fantastisk septembermånad med många östliga godbitar, plus en mycket kraftig oktoberinvasion av stjärtmes, är nog det som vi mest kommer att minnas. Sett till ringmärkningen var det i övrigt ett medelmåttigt eller till och med dåligt år. Det 30:e verksamhetsåret för stationen var verkligen ömsom vin och ömsom vatten.

ÖPPETHÅLLANDE, BEMANNING:

Stationen höll i år höstöppet 2 augusti – 20 oktober, med undantag för någon enstaka dag. Bortsett från arbetshelgen i maj blev det däremot ingen vårmärkning detta år. Höstbemanningen var god och Västerbottensornitologer utgjorde merparten. En långliggande assistent från Halland och besökande ringmärkare och assistenter från såväl Öland som t.ex. Litauen och USA utgjorde dock värdefulla förstärkningar. Ingen ny fågelart för stationen ringmärktes i år.

FÅGELFÅNGSTEN:

Årets totalsumma slutade på 7189 ringmärkta fåglar av 60 arter, ett resultat som med avseende på årstotalen ligger strax under genomsnittet för stationen. De tre talrikaste arterna i årets märkprotokoll blev gråsiska (2369), kungsfågel (1117) och bergfink (593). Lövsångaren (502) hade sitt sämsta år någonsin sedan stationens start och kom inte ens in på tre-i-topp!

Augusti månad blev trots relativt god bemanning en ganska fågelfattig historia. Inte mer än 1185 fåglar märktes och lövsångarens relativa frånvaro innebar ett kraftigt avbräck. På plussidan kan dock nämnas mycket gott om bergfink samt en stor invasion av större hackspett, minst 700 ex rastade på ön den 7:e augusti och många hamnade också i näten. Gråsiskans rörelser drog igång ovanligt tidigt denna höst, redan i slutet av augusti. September månad blev desto mer minnesvärd! Nästan konstanta vindar från ost ihop med gynnsamt väder för fågelfångst bidrog till att en lång rad östliga sällsyntheter hamnade i näten. Månadstotalen på 3578 märkta var inget rekord men ändå en av de bättre genom åren. Kungsfågeln hade dock ingen toppenhöst och något otippat var det gråsiskan som antalsmässigt dominerade stort i september. Efter ett omslag med kalluftsinbrott i slutet av september blev oktober sedan relativt mager och artfattig, med totalt 2396 märkta fåglar – en kontrast mot många andra höstar på 2000-talet. Gråsiskorna hade i oktober till stor del passerat förbi och det var mesarna som höll uppe märksummorna. Kraftiga inflöden av talgoxe, blåmes och inte minst stjärtmes nådde ön under oktober. Smått otroliga 3000 stjärtmesar uppskattas ha rastat på ön den 17:e oktober, varav hela 379 kunde märkas – troligen svenskt rekord i sitt slag! Under stationens sista öppetdagar dök lite tallbitar upp och sex stycken kunde förses med ring.

Märksummor över medel noterades i år för bl.a. stjärtmes (490) och blåmes (474) vilka båda slog årsbästa. Tangering av årsbästa blev det även för taigasångare med 12 märkta. I övrigt var det relativt gott även om större hackspett (171), svarthätta (50), talgoxe (451), bändelkorsnäbb (9) och en liten uppryckning skedde även för videsparv (20). På minuskontot återfanns lövsångaren, men även kungsfågeln och många sångare och flugsnappare fångades i antal klart under genomsnittet. Vad gäller ugglorna var det en riktigt usel höst för pärlugglan vilken inte fångades med en enda individ – och inte ens observerades på ön under året vilket knappt hänt förut sedan stationens start.

Sällsyntheterna i näten blev många även denna höst och inflödet av östliga ”sibirier” överträffade till och med fjolårets! Det rikliga uppträdandet av taigasångare har redan nämnts. Stationens sjätte(!) sibiriska piplärka märktes den 10:e september, samma dag som en nordsångare (nr 3 för stationen)! Hela tre blåstjärtar märktes, 18:e, 20:e respektive 25:e september och årets enda kungsfågelsångare den 28:e september. Två sibiriska gransångare (tristis) märktes också, den 12:e september och 8:e oktober.

Av årets observationer måste nämnas minst 18(!) rastande taigasångare i september utöver de ringmärkta och i övrigt bland annat 49 sträckande prutgäss, två tretåiga måsar och en storlabb under några dagars sträckbevakning i september.

ÖVRIGT:

Under arbetshelgen 19-21 maj genomfördes naturvårdande insatser på öns hedmarker och längs cementgången upp till fyrbostäderna.

ÅTERFYND OCH KONTROLLER:

Under året har tretton återfynd och sex främmande kontroller inrapporterats och några av dessa sticker ut lite mer. Av återfynden kan nämnas en kungsfågel som återfanns i november vid Gibraltar Point på Englands östkust, en lövsångare rapporterad från Uleåborg, Finland i maj och två sidensvansar där den ena hittades i början av maj i Hordaland, Norge och den andra i mars i Åbo, Finland. Två återfynd av bergfinkar, den ena i Tjalmejaur, Jokkmokk i juli och den andra i Fagernäs, Boden i september ger en fingervisning om i vilken riktning många av våra bergfinkar häckar. Av de främmande kontrollerna måste först och främst nämnas den hona av domherre som avlästes på Fjäderägg under årets arbetshelg 19 maj och som var ringmärkt som årsunge på Rybachy, Kaliningrad i oktober 2010. Även en kungsfågel märkt på Utsira i Norge i april 2013 och återfångad nu i höst på Fjäderägg var extra kul.

TACK

Som vanligt tackas länsstyrelsen för gott samarbete kring vår verksamhet. För insatser med båttransporter tackas Stora Fjäderäggs vandrarhem, Olle Nygren och Peter Tornberg. Tack också till de ringmärkare och assistenter som bidragit till verksamheten under året, särskilt ska nämnas Pontus Dejenfelt som varit höstens långliggare på stationen.

 

MVH

/Niklas Lindberg Alseryd

Stationschef Stora Fjäderäggs fågelstation

 

Senast uppdaterad 2013-12-30 15:12
 
Oktober 2013 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-11-05 19:28

Oktober har övergått i november och det är dags att blicka tillbaka på den avslutande månaden på årets Fjäderäggssäsong. Oktober gav 2395 märkta fåglar av 29 arter. Märksumman hamnade därmed ungefär i nivå med genomsnittet sett över alla år. En överraskande hög summa med tanke på att kyligt väder med vindar från nordsektorn helt dominerade ända till stationen stängde 20 oktober! Kungsfågeln hade ingen riktigt bra höst (304 märkta i okt) och även gråsiskan uppträdde blygsamt under senhösten (443), men mesarna formligen vällde in i rekordartad omfattning under ett par veckor vilket höjde dagssummorna rejält. Inte mindre än 401 talgoxar, 468 blåmesar och hela 483 stjärtmesar blev oktobers facit! Flera av de fångade mesarna bar fräscha finska ringar, men även en kontroll av en ryskmärkt stjärtmes gladde ringmärkarna. Sällsyntheterna i näten i oktober var färre men 1 gärdsmyg, 9 snösiskor, 6 tallbitar och 1 sibirisk gransångare (tristis) försågs ändå med ring. En summering av hela säsongen på Stora Fjäderägg kommer lite senare!

/Stora Fjäderäggs fågelstation

 
Stjärtmesar! PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-10-18 20:11

Vi berörs just nu av en sällan skådad invasion av stjärtmesar. I ett par veckors tid har observationerna varit många. Torsdagen på Stora Fjäderägg bjöd dock på något alldeles speciellt då väldiga mängder stjärtmesar efterhand intog ön. Morgonen började lugnt men framåt eftermiddagen formligen kokade ön av stjärtmesar! Tusentals beräknas ha befunnit sig samtidigt på ön. Särskilt Gamla hamnen och Granskogen myllrade av dem. Personalstyrkan, turligt nog 5 personer, hade fullt upp med att hantera fåglarna och dagen slutade på hela 379 ringmärkta stjärtmesar! Troligen svenskt rekord i sitt slag. En av stjärtmesarna som fångades bar en rysk ring vilket nog skvallrar om i vilket väderstreck vi kan söka invasionens ursprung.

/Stora Fjäderäggs fågelstation

Senast uppdaterad 2013-10-18 20:12
 
September 2013 på Stora Fjäderägg PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-10-07 18:45

September på Stora Fjäderägg kan nu summeras och glädjande nog slutade resultatet på hela 3567 märkta fåglar av 48 arter, en av de bästa septembermånaderna på många år - och långt över stationens "septembermedel" som är 2700 fåglar. Förutom att bemanningen har varit god så har också fågeltillgången varit det. Kungsfågel (i år 755 märkta) brukar ju vara talrik under september men i år har gråsiskan (1742 märkta) med råge överträffat kungsfågeln i antal. Elva snösiskor märktes i samband med dessa, ovanligt många för att vara i september. 41 svarthättor är också en bra septembersumma, liksom 79 trädkrypare. Elva märkta videsparvar får anses bra med tanka på senare års stadigt vikande summor. En hökuggla och 2 sparvugglor visar att viss rörelse av ugglor skett men att inte en enda pärluggla(!) märkts tyder ändå på en klen ugglehöst. Tretåig hackspett lyste också den helt med sin frånvaro i näten, något som inte händer så ofta.

Ett särskilt kapitel måste dock ägnas åt det makalösa inflöde av östliga arter som inföll i samband med de två septemberveckor (v. 37-38) när varma ostvindar stadigt pumpade in över oss från Finland och norra Ryssland. Inte mindre än 12 Taigasångare, 3 Blåstjärtar, 1 Sibirisk piplärka, 1 Nordsångare och 1 Kungsfågelsångare fångades och försågs med ring under dessa dagar! Personalens eufori gick inte att ta miste på! En eller flera taigasångare sågs nästan dagligen rasta på ön under denna period och hur många taigor som verkligen passerat ön kan man ju undra. Traditionellt förknippas många av dessa "sibbar" med oktober men årets fyndbild förstärker den bild som på senare år växt fram - att september är en nog så het månad för östliga vagranter. Uppenbart är också hur betydelsefulla vädersystemen är för att vi ska beröras av deras rörelser.

/Stora Fjäderäggs fågelstation

Senast uppdaterad 2013-10-08 21:13
 
Blåstjärt och taigainvasion PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-09-20 21:13

Idag den 20 sept ringmärktes Stora Fjäderäggs andra(!) Blåstjärt för veckan tillsammans med ytterligare två Taigasångare, nr 10-11 i protokollet för i år! Fler taigasångare sågs också rasta på ön. Blåstjärten var Fjäderäggs 11:e ringmärkta genom tiderna, rekord för en svensk fågelstation. Stationen börjar också närma sig sitt årshögstarekord för taigasångare, det förra är på 12 ringmärkta på en höst. Stationspersonalen rapporterar om ett oerhört spännande väder och förutom gott om fåglar i näten och på ön även några flockar sträckande prutgäss. Det väderläge som fortfarande råder verkar föra in stora mängder flyttande fåglar med östligt ursprung över Västerbotten och för övrigt hela norra Skandinavien. Rekordmängder av taigasångare ses för närvarande på många ställen, inte minst här i Västerbotten där fynden den senaste veckan har varit många på hela Holmögruppen från Stora Fjäderägg i norr till Holmögadd i söder.

/Stora Fjäderäggs fågelstation

Senast uppdaterad 2013-09-20 21:18
 
Ryssarna invaderar! PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-09-10 18:37

Efter en ganska lugn augustimånad ute på Stora Fjäderägg har september chockstartat! Väderlägen som det rådande har genom åren visat sig mycket gynnsamma för inflöden av sibiriska arter över norra Sverige. Även i höst visar det sig stämma: igår den 9:e fångades höstens första Taigasångare ute på Fjäderägg (en till sågs i fält) och idag har inte mindre än tre Taigasångare till ringmärkts, plus stationens sjätte Sibiriska piplärka och en Nordsångare - stationens tredje och den första sedan 2004! Nordsångaren är faktiskt långt sällsyntare än många andra "klassiska sibirier" på de svenska fågelstationerna. Denna dag framstår därmed som en av stationens allra tyngsta någonsin vad gäller rara gäster. Ihop med de senaste dagarnas blåstjärtar i Norrbotten indikerar det också att möjligheterna att fånga arter med östligt ursprung är sällsynt goda just nu. Vi får hoppas att väderläget håller i sig ett tag till! Överlag har det varit ganska god fågeltillgång på Fjäderägg de senaste dagarna.

-Stora Fjäderäggs fågelstation-


 

Senast uppdaterad 2013-09-11 18:22
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 Nästa > Sista >>

Sida 2 av 5