Stora Fjäderäggs fågelstation – en sammanfattning av verksamhetsåret 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2013-12-29 22:56

Det är hög tid att blicka tillbaka på 2013. En fantastisk septembermånad med många östliga godbitar, plus en mycket kraftig oktoberinvasion av stjärtmes, är nog det som vi mest kommer att minnas. Sett till ringmärkningen var det i övrigt ett medelmåttigt eller till och med dåligt år. Det 30:e verksamhetsåret för stationen var verkligen ömsom vin och ömsom vatten.

ÖPPETHÅLLANDE, BEMANNING:

Stationen höll i år höstöppet 2 augusti – 20 oktober, med undantag för någon enstaka dag. Bortsett från arbetshelgen i maj blev det däremot ingen vårmärkning detta år. Höstbemanningen var god och Västerbottensornitologer utgjorde merparten. En långliggande assistent från Halland och besökande ringmärkare och assistenter från såväl Öland som t.ex. Litauen och USA utgjorde dock värdefulla förstärkningar. Ingen ny fågelart för stationen ringmärktes i år.

FÅGELFÅNGSTEN:

Årets totalsumma slutade på 7189 ringmärkta fåglar av 60 arter, ett resultat som med avseende på årstotalen ligger strax under genomsnittet för stationen. De tre talrikaste arterna i årets märkprotokoll blev gråsiska (2369), kungsfågel (1117) och bergfink (593). Lövsångaren (502) hade sitt sämsta år någonsin sedan stationens start och kom inte ens in på tre-i-topp!

Augusti månad blev trots relativt god bemanning en ganska fågelfattig historia. Inte mer än 1185 fåglar märktes och lövsångarens relativa frånvaro innebar ett kraftigt avbräck. På plussidan kan dock nämnas mycket gott om bergfink samt en stor invasion av större hackspett, minst 700 ex rastade på ön den 7:e augusti och många hamnade också i näten. Gråsiskans rörelser drog igång ovanligt tidigt denna höst, redan i slutet av augusti. September månad blev desto mer minnesvärd! Nästan konstanta vindar från ost ihop med gynnsamt väder för fågelfångst bidrog till att en lång rad östliga sällsyntheter hamnade i näten. Månadstotalen på 3578 märkta var inget rekord men ändå en av de bättre genom åren. Kungsfågeln hade dock ingen toppenhöst och något otippat var det gråsiskan som antalsmässigt dominerade stort i september. Efter ett omslag med kalluftsinbrott i slutet av september blev oktober sedan relativt mager och artfattig, med totalt 2396 märkta fåglar – en kontrast mot många andra höstar på 2000-talet. Gråsiskorna hade i oktober till stor del passerat förbi och det var mesarna som höll uppe märksummorna. Kraftiga inflöden av talgoxe, blåmes och inte minst stjärtmes nådde ön under oktober. Smått otroliga 3000 stjärtmesar uppskattas ha rastat på ön den 17:e oktober, varav hela 379 kunde märkas – troligen svenskt rekord i sitt slag! Under stationens sista öppetdagar dök lite tallbitar upp och sex stycken kunde förses med ring.

Märksummor över medel noterades i år för bl.a. stjärtmes (490) och blåmes (474) vilka båda slog årsbästa. Tangering av årsbästa blev det även för taigasångare med 12 märkta. I övrigt var det relativt gott även om större hackspett (171), svarthätta (50), talgoxe (451), bändelkorsnäbb (9) och en liten uppryckning skedde även för videsparv (20). På minuskontot återfanns lövsångaren, men även kungsfågeln och många sångare och flugsnappare fångades i antal klart under genomsnittet. Vad gäller ugglorna var det en riktigt usel höst för pärlugglan vilken inte fångades med en enda individ – och inte ens observerades på ön under året vilket knappt hänt förut sedan stationens start.

Sällsyntheterna i näten blev många även denna höst och inflödet av östliga ”sibirier” överträffade till och med fjolårets! Det rikliga uppträdandet av taigasångare har redan nämnts. Stationens sjätte(!) sibiriska piplärka märktes den 10:e september, samma dag som en nordsångare (nr 3 för stationen)! Hela tre blåstjärtar märktes, 18:e, 20:e respektive 25:e september och årets enda kungsfågelsångare den 28:e september. Två sibiriska gransångare (tristis) märktes också, den 12:e september och 8:e oktober.

Av årets observationer måste nämnas minst 18(!) rastande taigasångare i september utöver de ringmärkta och i övrigt bland annat 49 sträckande prutgäss, två tretåiga måsar och en storlabb under några dagars sträckbevakning i september.

ÖVRIGT:

Under arbetshelgen 19-21 maj genomfördes naturvårdande insatser på öns hedmarker och längs cementgången upp till fyrbostäderna.

ÅTERFYND OCH KONTROLLER:

Under året har tretton återfynd och sex främmande kontroller inrapporterats och några av dessa sticker ut lite mer. Av återfynden kan nämnas en kungsfågel som återfanns i november vid Gibraltar Point på Englands östkust, en lövsångare rapporterad från Uleåborg, Finland i maj och två sidensvansar där den ena hittades i början av maj i Hordaland, Norge och den andra i mars i Åbo, Finland. Två återfynd av bergfinkar, den ena i Tjalmejaur, Jokkmokk i juli och den andra i Fagernäs, Boden i september ger en fingervisning om i vilken riktning många av våra bergfinkar häckar. Av de främmande kontrollerna måste först och främst nämnas den hona av domherre som avlästes på Fjäderägg under årets arbetshelg 19 maj och som var ringmärkt som årsunge på Rybachy, Kaliningrad i oktober 2010. Även en kungsfågel märkt på Utsira i Norge i april 2013 och återfångad nu i höst på Fjäderägg var extra kul.

TACK

Som vanligt tackas länsstyrelsen för gott samarbete kring vår verksamhet. För insatser med båttransporter tackas Stora Fjäderäggs vandrarhem, Olle Nygren och Peter Tornberg. Tack också till de ringmärkare och assistenter som bidragit till verksamheten under året, särskilt ska nämnas Pontus Dejenfelt som varit höstens långliggare på stationen.

 

MVH

/Niklas Lindberg Alseryd

Stationschef Stora Fjäderäggs fågelstation

 

Senast uppdaterad 2013-12-30 15:12