Vårsäsongen 2015 på St Fjäderägg summerad PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2015-08-07 07:13

Vi kan nu blicka tillbaka på vårens säsong på Stora Fjäderägg. Även i år blev det glädjande nog flera veckors vårbemanning, tack vare Björn Olsens blåhakeprojekt. För första gången någonsin var stationen bemannad några dagar i mitten av april. Och efter en arbetshelg den 8-10 maj fanns sedan ringmärkare på plats på stationen 19 maj-7 juni. Totalt blev vårens resultat 1322 fåglar av 43 arter. Ett riktigt bra resultat med tanke på att några riktiga "nedfall" av fåglar inte inföll under perioden. Största arter blev lövsångare 578, grönsiska 194 och grå flugsnappare 112. Grönsiskorna och grå flugsnapparna uppträdde ovanligt rikligt medan lövsångarna var påfallande få denna vår. 22 blåhakar fick också ring. I april märktes att ett svagt men tydligt vårsträck av kungsfågel pågick över ön, något som tidigare inte uppmärksammats. Ovanliga fåglar i näten denna vår var bl.a. lärkfalk 1, kärrsångare 2, rörsångare 1, stare 1 och svart rödstjärt 1. Den svarta rödstjärten sjöng och hävdade revir runt fyrbostäderna men sågs kortvarigt ihop med ännu en individ. Häckningsförsök kan ha gjorts! Hela 7 märkta mindre flugsnappare, trots att inga riktiga varmluftsinflöden från S/SO inföll, visar att denna art börjat bli alltmer vanlig på senare år.

Nu ser vi fram emot höstsäsongen!