Stora Fjäderäggs fågelstation - verksamhetsåret 2015 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2016-01-10 20:06

Stora Fjäderägg önskar alla ett Gott Nytt fågelår 2016! Så här i inledningen av ett nytt år passar det bra med en återblick på 2015. Årets resultat slutade på 7648 ringmärkta fåglar av 76 arter. Hela två nya arter för stationen ringmärktes (nr. 143-144), en i skrivande stund ännu obestämd berg-/balkansångare den 29 augusti och en hona vitryggig hackspett den 16 oktober.

Säsongen 2015 inleddes med en ordentlig vårsäsong. För första gången någonsin var stationen bemannad några dagar i mitten av april. Och efter en inledande arbetshelg den 8-10 maj, där sedvanliga röjningar och underhållsarbeten utfördes, fanns sedan ringmärkare på plats på stationen 19 maj-7 juni. Vårens resultat blev 1322 fåglar av 43 arter. Största arter blev lövsångare 578, grönsiska 194 och grå flugsnappare 112. Grönsiskorna och grå flugsnapparna uppträdde ovanligt rikligt denna vår medan lövsångarna var påfallande få. I april märktes att ett svagt men tydligt vårsträck av kungsfågel pågick över ön, något som tidigare inte uppmärksammats. Ovanliga fåglar i näten denna vår var bl.a. två kärrsångare, en rörsångare, en stare och en svart rödstjärt. Sju märkta mindre flugsnappare, trots att inga riktiga varmluftsinflöden från S/SO inföll, visar att denna art börjat bli alltmer vanlig på senare år.

Höstsäsongen påbörjades den 3 augusti och pågick sedan utan större bemanningsluckor fram till att stationen stängde för året den 19 oktober. Totalt märktes 6326 fåglar av 64 arter. Överlag kan hösten sammanfattas som ganska fågelfattig och månadssummor på 1112 i augusti, 2922 i september och 2292 i oktober imponerade inte. Om höstens märksummor blev måttliga så minns vi ändå den fina rad av sällsyntheter som ringmärktes. Det började med en mycket oväntad berg-/balkansångare i augusti, fortsatte i september med två höksångare, en dvärgsparv och hela tre blåstjärtar samt i oktober en kungsfågelsångare och sist men inte minst en vitryggig hackspett! Inte mindre än 21 taigasångare innebar också nytt årsrekord.

Mindre rörelser av större hackspett märktes av i augusti-september medan andra tidiga höstarter som lövsångare (587 märkta) och bergfink (304) var sparsamma. En ovanligt tidig, om än ingen stor, sträcktopp av gråsiska inföll också under augusti. I övrigt blev hösten en ganska medioker sådan för gråsiskorna (949) – invasionsarterna var generellt ganska fåtaliga denna höst och bland tättingarna var det i stort sett bara svartmes (87), talgoxe (374) och trädkrypare (201) som uppträdde i högre antal. Ugglor och hackspettar rörde dock på sig litegrann: såväl pärl-, sparv- som hökugglor kunde fångas och under höstens avslutande vecka hamnade hela fem arter hackspettar i näten! Kungsfåglarna uppträdde denna höst i hyfsade antal (2719). Tjugo videsparvar kunde märkas i september – en för senare år ganska god höstsumma.

Under året har rapporter inkommit om 13 återfynd och 5 främmande kontroller. Fem av återfynden gällde kungsfåglar, de mest spännande kom från Skottland, Helgoland (Tyskland) samt östra Frankrike. En svarthätta återfanns i SV Finland. Fyra av våra återfunna fåglar kontrollerades av vår ”grannstation” UDF. En kontrollerad gråsiska (cabaret) var märkt i Holland föregående vinter och från sydsvenska fågelstationer kom en gransångare (Ottenby) och en lövsångare (Hoburgen).

Vi måste förstås också uppmärksamma vår alldeles pinfärska artikel till Ornis Svecica, vilken redovisar antalstrender i höstfångsten av 40 arter tättingar i ett trettioårsperspektiv. Otroligt kul och spännande att få detta i tryck! Hatten av till alla Er som jobbat på stationen under dessa 30 år!

Till sist ett Tack till alla som bidragit till stationens verksamhet under året.

/Niklas Lindberg Alseryd, stationschef