Vårsäsongen 2016 på Stora Fjäderägg, en summering PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Stora Fjäderäggs fågelstation   
2016-08-18 10:05

Året på Stora Fjäderägg startade i och med den årliga arbetshelgen som i år inföll 6-8 maj, och från den 10 maj var stationen kontinuerligt bemannad fram till 10 juni. Därefter fanns också personal på plats några dagar under midsommarhelgen. För tredje året i rad fick vi alltså en riktig vårsäsong med bra täckning. Även i år riktar vi ett tack till Björn Olsen m.fl. som genom sitt blåhakeprojekt möjliggjorde vårens bemanning. Vi lyfter särskilt på hatten för Marcus Danielsson som bemannade stationen i flera veckor! Jämfört med de två föregående vårarna blev dock vårens totalsumma lägre. Delvis berodde det på att personalstyrkan oftast var liten men mest på att inga riktigt höga dagssummor uppnåddes. Lövsångaren hade en riktigt dålig vår!

Vårens totalsumma stannade på blygsamma 814 märkta fåglar av 43 arter. "Mesta art" blev som vanligt Lövsångare men totalsumman 392 ex var ändå riktigt låg. Egentligen var det inga arter som uppträdde i höga antal förutom ”målarten” blåhake som glädjande nog märktes med 79 ex tack vare ett par fina fångstdagar. Talrikast i övrigt var Grå flugsnappare (42), Rödstjärt (41) och Grönsiska (27). Inga större inflöden av spännande arter skedde men sk sydostarter som Mindre flugsnappare (5) och Lundsångare (5) kunde ändå märkas. Andra trevliga inslag i fångsten var Skärpiplärka (1), Näktergal (1) och Busksångare (1). Allra häftigast var dock den hona Vitryggig hackspett som rastade på ön och äntligen kunde ringmärkas den 12 maj efter att ha fastnat i det s.k. sprängda dass-nätet i Nya hamnen. Bara några månader efter stationens första vitrygg som fångades så sent som i höstas!

Höstsäsongen är i full gång och vi håller tummarna för spännande höstveckor!

/Niklas Lindberg Alseryd,  Stora Fjäderäggs fågelstation