DAGSREKORD i ringmärkningen 17/9-2011. Totalt 1187 individer av 22 arter märktes i UDF:s regi under lördagen! PDF Skriv ut Skicka sidan

Inte sedan bildandet av Umedeltats Fältstation 2006 har det ringmärkts så mycket fågel på en och samma dag i Umeälvens delta och slätter. Denna historiska morgon var ringmärkningen fördelad på 3 olika platser inom deltat; T-vägen, Villanäs och Sundshålet, huvudområderna för UDF:s ringmärkningsregi. Totalt ringmärktes alltså 1187 individer av 22 arter under lördagen (se tabell nedan).

 Det var framför allt den anmärkningsvärt tidiga ankomsten av gråsiska (796 individer) som sköt dagsfångsten i höjden. Vid samma tidpunkt under 2010 hade endast 6 st gråsiskor fått en ring runt benet. Totalt under hösten har redan 940 gråsiskor ringmärkts, även det ett rekord för sig då föregående toppnoteringen från 2009 (896 individer) raserades.

 Det mesta tyder nu även på att årsrekordet från 2010 på 7685 individer kommer att putsas till ordentligt då man hittills i år redan har ringmärkt 7626 individer när hela 6 veckor återstår av säsongen. Under fjolåret ringmärktes ~1500 fåglar under de sista 6 veckorna vilket skulle ge en slutsumma på årets ringmärkning kring 9000 individer.

Bergfink 61
Blåhake 5
Blåmes 45
Brunsiska 2
Gransångare 19
Gråsiska 796
Grönfink 3
Grönsiska 57
Hämpling 1
Järnsparv 22
Koltrast 1
Kungsfågel 1
Lövsångare 7
Rödhake 15
Rödvingetrast 1
Skata 1
Snösiska 1
Sävsparv 132
Talgoxe 10
Talltita 4
Varfågel 1
Ängspiplärka 2