September 2011 har slagit alla förväntningar!! PDF Skriv ut Skicka sidan

September 2011

Inte mindre än 6949 fåglar av 47 arter har ringmärkts under september månad i Umeälvens delta och slätter. Ringmärkningen har skett på 5 olika platser med T-vägen som tyngdpunkt. Hela 24 av september månads 30 dagar var det aktivitet vid T-vägen (3415 individer), mycket tack vare det 30-tal personer som under månaden hjälpt till med ringmärkningen. Sundhålet var bemannat under 7 dagar (1661 individer), Grisfarmen 7 dagar (422), Villanäs endast 2 dagar (575 individer). Ett antal sporadiska ringmärkningar har även skett i Umeå stad.

Månadens art är utan tvekan gråsiska som dominerar fångsten med imponerande 3415 märkta individer vilket utgör 49 % av fångsten. Även sävsparv imponerar med hela 1298 individer. Av de mer sparsamt ringmärkta arterna så är det en mycket trevlig läsning med minst: blåhake 124, videsparv 76, sidensvans 60, snösiska 17, svarthätta 9, rödstrupig piplärka 4, varfågel 3, lappsparv 2 och nötvecka 1.

 

alt

Nötvecka. Foto: Darius Strasevicius.

 

-Umedeltats Fältstation-