Första återfyndet av Gluttsnäppa. PDF Skriv ut Skicka sidan

Årets 53:e återfynd blev glädjande nog en Gluttsnäppa. Detta var det första återfyndet av Gluttsnäppa för UDF.

Återfyndet är från Rumänien och det 4:e återfyndet av vadare med en SÖ flyttriktning. Gluttsnäppa blev därmed den 41:a arten som stationen nu har återfynd av. Mer information under sidan "Återfynd".

-Umedeltats Fältstation-