1000:e lövsångaren i år PDF Skriv ut Skicka sidan

Umedeltats fältstation har under dagen märkt sin 1000:e lövsångare för 2012!

Under dagen märktes inte mindre an 226 fåglar av 22 arter. Bland annat 27 blåhakar, 13 videsparvar, 9 ärtsångare och 1 rödstrupig piplärka kan noteras.

-Umedeltats Fältstation-