50 återfynd bara i år PDF Skriv ut Skicka sidan

Den snösparven som blev återfunnen i N Norge blev årets 50:nde återfyndet för UDF. Alla återfynd man kan se under rubriken ringmärkning, Umedeltats Fältstation.