Ringmärkning i UDF PDF Skriv ut Skicka sidan

Återigen var det en riktigt bra fångstdag i deltat och 235 fåglar av 9 arter märktes vid T-vägen! För andra året irad kan vi nu börja räkna i 5-siffrigt!

Årets totalsumma står på 10036 märkta individer av 103 arter!

-Umedeltats Fältstation-