Umeås första bevingade kulturbärare redan i Saudiarabien! PDF Skriv ut Skicka sidan

Under en midsommarljus kväll den 28 juni 2013 fångade några ringmärkare från Umedeltats Fältstation en adult silltrut av nominatrasen (Larus fuscus fuscus) på häckningsplats i Holmsunds skärgård utanför Umeälvens mynning. Denna svartryggade nominatras av silltrut har minskat kraftigt i Östersjön, från cirka 17000 par till dagens cirka 9000 de senaste 30 åren (SLU Artfakta, 2010) och är därför rödlistad (NT).

Med medel från Umeå Fågelförenings Umeå 2014-projekt ”Fåglarna visar vägen” hade vi köpt superlätta (22g) avancerade satellitsändare av märket Microwave. Silltruten, som namngavs till Laura, fick bli den första stolta bäraren av denna dyrbara högteknologiska last. Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå sponsrar frikostigt med medel för insamling av satellitsignalerna. Meningen med projektet är att förena naturvetenskaplig kunskapsinhämtning med kontaktskapande mellan fågelintresserade runt om i Europa. Det är inte bara i Umeå som kulturarbetare låter sig inspireras av fåglarnas skönhet och i övrigt fascinerande väsen.

Sändaren och signalhanteringen fungerar klanderfritt och vi kan redan nu i mitten av september rapportera om flera nya intressanta rön om Östersjöns hotade silltrutpopulation. Vem visste förut att ”våra” Kvarken-trutar födosöker mitt ute i djupaste Bottenhavet 20 mil från häckningsskären? Eller att de efter avbruten häckning under några sensommarveckor flyger en runda längs hela södra Östersjöns kuster (Karta 1) kanske för att besöka gamla välkända kolonier med rasfränder?

Karta 1. Silltruten Laura (Larus fuscus fuscus) besökte under augusti månad många av södra Östersjöns kuster och kanske även gamla silltrutkolonier? Sedan stannade hon ett par veckor i inre Finska Viken innan den långa resan söderut startade.

Vem hade en blekaste aning om att ”våra” silltrutar kan tillbringa flera veckor i ryska farvatten längst in i Finska viken? Eller att de regelbundet tycks återvända till Litauiska hamnstaden Klaipeda.

I skrivande stund (17 september) har Laura nyss anlänt Röda havets arabiska kust nära orten Duda i Saudiarabien. Hon lämnade Finska Viken den 3 september och flög nonstop ca 200 mil till Svarta Havets turkiska kust. Efter en natts rast tog hon sedan höjd för att passera de turkiska bergen och flyga till Israels kust, närmare bestämt staden Ashod söder om Tel Aviv. Den 16 september var det sedan dags för nästa ca 50 mil långa etapp över Negeveöknen på israeliskt, jordanskt och saudiarabiskt territorium, till Röda havets arabiska kust (Karta 2). Nu har hon tillryggalagt minst 420 mil ”fågelvägen” från häckningsplatsen utanför Umeå. Vi från Umedeltats Fältstation återkommer förstås med fler rapporter och det senaste presenteras på vår facebook-sida (https://www.facebook.com/268372549842654)

 

Karta 2. Silltruten Laura (Larus fuscus fuscus) fortsätter i skrivande stund sin resa söderut längs Röda Havets arabiska strand. Vilken succé vårt första satellitsändarprojekt blev!

 

För UFF och UDF:

Per Hansson, Gunnar Selstam, Darius Strasevicius, Tomas Brodin, Anna Sundelin, Eric Andersson, Ulf Skyllberg och Per Bernhardtson

Projektet är sponsrat av: