PDF Skriv ut Skicka sidan

Välkommen till  Umedeltats Fältstation


UD_logo_fade


 

Huvudsyftet med fältstationen är att med vetenskapliga metoder kartlägga varifrån och varthän de fågelpopulationer är på väg som rastar i Natura 2000-området. Vi fokuserar på de arter och populationer för vilka Umedeltat enligt EU:s Fågeldirektiv, svenska rödlistan eller BirdLife International är prioriterat.
[Grafisk profil: Johan Bergvall]


 Missa inte specialreportagen om Umedeltats Fältstations och dess verksamhet under de första fem verksamhetsåren.

* Umedeltats Fältstations fem första år - hårt arbete under bar himmel

* Ringmärkning i Umedeltat 2002-2010

* Aktiv övervakning av fågelinfluensavirus i Umedeltat 2007-2009

* Sädgåsens (Anser fabilis) val av födosöksfält i Umedeltat före och efter Botniabanan och dess kompensationsåtgärder, men före trafikeringen av järnvägen

* Våruppträdande av taigasädgås (Amser f. fabilis) och tundrasädgås (A. f. rossicus) i Umedeltat 2003-2010-Dagsmaxnoteringar, omsättning och relation till rastantal i övriga Västerbotten och Norrbotten