Ekonomiskt stöd PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Hjälp oss utforska Umedeltats fågelliv!

Genom att sätta in valfritt belopp på plusgirokonto 1 29 11-4 kan Du medverka till att fågellivet i Umedeltat blir än bättre utforskat.Rent konkret gör Du det genom att på plusgirotalongen eller under "Meddelande" vid Internetbetalning antingen ange "Umedeltats Fältstation" eller specificera till vilka delprojekt (taigasädgås, fjällgås, trana, brushane) eller bara "ringmärkning" vad Ditt bidrag skall användas. Skriver Du "Umedeltats Fältstation" avgör ledningsgruppen hur bidraget används.

Tack på förhand! Ledningsgruppen