Dagens ringmärkning i Umedeltat (20120811) PDF Skriv ut Skicka sidan

Summering av dagens ringmärkning vid T-vägen och Sundshålet

Efter sommarens uppehåll är nu ringmärkningen av tättingar åter i full gång i Umedeltat! Under dagen var det ringmärkning vid både T-vägen och Sundshålet.

Summering T-vägen:

Totalt 46 nymärkningar fördelat på 12 arter:

Lövsångare 17, Trädpipplärka 5, Svartvit flugsnappare 2, Buskskvätta 4, Grönsiska 2, Trädgårdssångare 5, Törnsångare 1, Ärtsångare 1, Sävsparv 4, Järnsparv 1, Gulsparv 1, Talgoxe 3.

Kontroller; järnsparv 1 och trädgårdssångare 1.

Summering Sundshålet:

Totalt 101 nymärkningar fördelat på 15 arter:

Lövsångare 48, Blåmes 12, Trädsgårdssångare 7, Svartvit flugsnappare 7, Talgoxe 5, ärtsångare 5, Rödhake 5, Grönsiska 3, Talltita 2, Sävsparv 2, Rödvingetrast 1, Taltrast 1, Törnsångare 1, Rödstjärt 1, Kungsfågel 1. 

Kontroller; lövsångare 3, blåmes 1, trädgårssångare 2, Rödhake 2, Talltita 1 och bofink 1.

-Umedeltats Fältstation-